מילר ושות' עורכי דין
phone

נוהל מבחנים בבתי ספר יסודיים

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך, חל איסור על בית הספר לעשות שימוש תכוף במבחנים כתחליף לכלי הערכה אחרים וזאת מאחר ומשרד החינוך הגיע למסקנה כי שימוש תכוף במבחנים עלול לגרום להשלכות שאינן רצויות.

05/07/2018 | תחום התמחות: חינוך

להלן רשימת ההנחיות בהתאם לחוזר המנכ"ל:

*  על בית הספר לפרסם את מועדי המבחנים בתחילת כל מחצית. בכיתות א' לא יעשה כלל שימוש במבחנים. יערך מבדק בשפה להערכת התקדמותו של כל תלמיד.

* בכיתות ב'- יערכו שני מבחנים בשפה ושני מבחנים במתמטיקה. על המבחנים לא ינתנו ציונים והם ישמשו להערכת התקדמותו של התלמיד בלבד. יש לתכנן את המבחנים באופן שייערכו ברווחי זמן של ארבעה שבועות לפחות בין מבחן למבחן.

* בכיתות ג' - אפשר לערוך בסך הכול מבחן אחד פעם בשלושה שבועות תוך תיאום לוחות הזמנים בין המבחנים בתחומים השונים.המורה ינסח הערכה מילולית שתספק משוב איכותי.

* בכיתות ד' -  ניתן לערוך בסך הכול עד מבחן אחד פעם בשבועיים תוך תיאום לוחות הזמנים בין המבחנים בתחומים השונים. בהערכת המורה יש להשתמש בתיאור מילולי שיספק משוב איכותי, ואפשר לתת גם ציונים מילוליים כגון "טוב מאוד", "טוב" וכד'.

* בכיתות ה' + ו' -  ניתן לערוך עד מבחן אחד בשבוע ויתקיימו עד שני מבחנים במקצוע במחצית, ובכלל זה מבחני המיצ"ב (חיצוני או פנימי). בהערכת המבחן אפשר לתת גם ציונים מספריים. המורים ישוחחו עם התלמידים על המשמעות של הציונים ועל המשקל היחסי של כל ציון בהערכת המבחן ובהערכה הכוללת של הישגי התלמיד.

* אין לעשות שימוש במבחני המיפוי או בכל מבחן אחר כמבחן מעבר או מיון לחטיבת הביניים.

 

* מידע זה אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי. למידע נוסף וטיפול ענייני, נא פנו למשרדנו.

למאמרים מקצועיים נוספים

למידע נוסף אודות פעילות המשרד בתחום חינוך