מילר ושות' עורכי דין
phone

קנסות חניה

מהי התיישנות על דו"חות חניה? ומה חשוב לבדוק לפני שמשלמים את הקנס?

04/08/2010 | תחום התמחות: מנהלי

בדוחות חניה ישנים ישנם כמה כללים לבדיקה האם העירייה עדיין יכולה לגבות תשלום עבורם.

1. דבר ראשון ובסיסי - יש לבדוק האם בזמן ביצוע העבירה, היה הרכב בבעלותך. אם לא, ניתן להסב את הדו"ח על שם בעל הרכב. יש לבדוק האם נהגת ברכב או מישהו אחר נהג בפועל ברכב בזמן קבלת הדו"ח ולהסב את הדו"ח על שמו/שמה.

2. פיגורים והוצאות גביה

היום כבר אין "כפל קנס" אלא ישנם "פיגורים". כך שחשוב לבדוק את שיטת חישוב דוח החניה.

אם לא שולם הקנס לאחר 90 יום ממועד קבלת הודעת הקנס, מתווספת תוספת "פיגור" בשיעור של 50% מהקנס או מחלקו שלא שולם. לאחר מכן, בתום כל תקופה של 6 חודשים, תתווסף תוספת של 5% נוספים מהקנס או מחלקו, אשר תתחדש כל של 6 חודשים.

נציין כי אין הסמכה בחוק לגבית הוצאות גבייה ע"י העירייה.

3. התיישנות

בעבירות של דוחות חנייה, שהן עבירות מסוג "חטא", תקופת ההתיישנות הינה שלוש שנים.

החוק קובע, כי על העירייה לשלוח בדואר רשום, בתוך שנה מתאריך ביצוע העבירה המיוחסת, את הדו"חות לכתובת הרשומה במשרד הרישוי. הקנס עצמו מתיישן בתוך שלוש שנים ממועד שבו הפך לחלוט (כ-90 יום לאחר שהוא נשלח אליך בדואר רשום). כלומר, אחרי שלוש שנים ושלושה חודשים מהיום שהדו"ח נשלח בדואר רשום, חלה עליו התיישנות ואסור לעירייה לגבות את הדו"חות.

באם העירייה שלחה בתקופת שלוש השנים ושלושת החודשים הודעות בעבור תשלום הקנס או ביצעה עיקולים, כלומר, התחילה לבצע את העונש, הרי שלא ניתן לומר כי חלה התיישנות ולכאורה העירייה יכולה להמשיך ולנסות לגבות את הקנס. אולם העירייה עדיין תצטרך להמציא את האישורים המקוריים המראים כי הודעות הקנס האלו אכן נשלחו בדואר רשום.

חשוב לבדוק לאן נשלחו הדוחות ואם הדוחות נשלחו לכתובת שונה מזו הרשומה במשרד הפנים ואינה כתובתך, יש סיכוי טוב לבטל את הדוחות.

מעבר לאמור לעיל והיה ודרישת התשלום נשלחה לך כחוק ניתן לפנות לתובע העירוני בבקשה לביטול הקנסות במקרים מיוחדים כמו: אדם אשר החנה את רכבו בשל תקלה טכנית או מאחר והיה צריך להסיע למתקן רפואי אדם חולה, או באם אדם לא קבל את הודעת הקנס המקורית.

מידע זה הינו כללי בלבד ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי.

למידע נוסף וטיפול ענייני, נא פנו למשרדנו.

למאמרים מקצועיים נוספים

למידע נוסף אודות פעילות המשרד בתחום מנהלי