מילר ושות' עורכי דין
phone

הרמת מסך

האם אפשר לתבוע בעלים של חברה בע"מ באופן אישי?

08/08/2010 | תחום התמחות: מסחרי

ראשית אסביר בקצרה מהי חברה. חברה הינה אישיות משפטית עצמאית, כלומר יש לה חובות וזכויות בפני עצמה בדיוק כמו לכל אדם אחר. לצורך ההמחשה, גם חברה אשר מוחזקת בבעלותו של אדם אחד הינה ישות משפטית נפרדת ושונה ממנו.

בחברה בע"מ (בעירבון מוגבל), אחריותם של בעלי המניות לחובות החברה מוגבלת בד"כ לערך הנקוב של מניותיהם, ולא מעבר לכך. כלומר, גם אם החברה נתרוקנה מנכסיה וקופתה ריקה, נושיה לא יוכלו להיפרע מבעלי המניות, בגין חובות החברה, מעבר לגבול אחריותם.

בתי המשפט מקפידים על עקרון האישיות הנפרדת, מתוך הכרה בחשיבות קיום חיי מסחר תקינים.

כאשר אנו רוצים לתבוע את בעלי המניות בחברה או מנהליה אנו משתמשים בביטוי הנקרא: "הרמת המסך". הכוונה היא להסרתו של מסך ההתאגדות של החברה, התעלמות מאישיותה המשפטית הנפרדת, וייחוס זכויות החברה וחובותיה לבעלי המניות בה.

תביעה אישית כנגד בעלי המניות תתקיים, אם בית המשפט ישתכנע כי התקיים לכך תנאי שקבוע בחוק או אם בנסיבות העניין צודק ונכון לעשות כן או במקרים חריגים ומטעמים מיוחדים לדוג':

בעלי המניות מנצלים את החברה כדי להונות ספקים, לקוחות או עובדים, ולגרוף רווחים על חשבונם בעוד שקופת החברה ריקה- ניתן לתבוע אותם בגין חובות החברה, למרות שההתקשרות החוזית הייתה עם החברה.

חשוב לציין שהרמת מסך ההתאגדות הינה פעולה משפטית קיצונית שבית המשפט יאפשר לבצע רק במקרים חריגים ואני ממליץ להתייעץ עם מומחה בתחום לפני הגשת תביעה בעניין.

מידע זה הינו כללי בלבד ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי.

למידע נוסף וטיפול ענייני, נא פנו למשרדנו.

למאמרים מקצועיים נוספים

למידע נוסף אודות פעילות המשרד בתחום מסחרי